Unidade documental simple 546/1 - Revisión e actualización do inventario xeral de bens e dereitos do concello