Recadación

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Recadación

Termos equivalentes

Recadación

Termos asociados

Recadación

61 Descrición arquivística results for Recadación

61 results directly related Exclude narrower terms

Contas de recadación

Conxunto de documentos contables de carácter auxiliar xustificativos da xestión recadatoria dun período determinado de tempo.

En base a iso é habitual atopar expedientes sobre esta función e as persoas que se ocupan desta función (nomeamentos, expedientes sancionadores…), relacións de impagados e debedores, contas presentadas polo tesoureiros, reclamacións contra sancións ou cobro de impostos etc.

Resultados 1 a 10 de 61