Amosando 2 resultados

Descrición arquivística
Conta
Advanced search options
Previsualización da impresión Ver:

Contas de recadación

Conxunto de documentos contables de carácter auxiliar xustificativos da xestión recadatoria dun período determinado de tempo.

En base a iso é habitual atopar expedientes sobre esta función e as persoas que se ocupan desta función (nomeamentos, expedientes sancionadores…), relacións de impagados e debedores, contas presentadas polo tesoureiros, reclamacións contra sancións ou cobro de impostos etc.

Contas correntes

Inclúe as facturas, albarás, xustificantes bancarios e recibos de movementos de contas municipais