Amosando 1 resultados

Descrición arquivística
2ª División de Sección Presuposto extraordinario
Advanced search options
Previsualización da impresión Ver:

PRESUPOSTOS EXTRAORDINARIOS

  • ES ES.GA.36026.AM.MAR. 1-4-1-3
  • 2ª División de Sección
  • 1924-1982
  • Parte de CONCELLO DE MARÍN

Foron regulados por primeira vez no ano 1835 e desapareceron coa aprobación do Real Decreto 3.183/1981, de 29 de decembro. Non estaban sometidos ao principio de anualidade, nin de unicidade, e a súa elaboración non era obrigatoria ao redactarse para fins concretos (imprevistos, obras novas de consideración, etc.).

Créanse para dispor de fondos para obras novas ou finalización e melloras en obras xa executadas, para imprevistos, para obras moi importantes ou para executar sentenzas de tribunais.

4.1.3.1.- Expediente xeral do presuposto extraordinario
É o conxunto de documentos que reflicten os gastos e ingresos da Corporación Municipal non previstos no presuposto ordinario (contas, libros de contabilidade, mandados de pagamento e ingreso).