Amosando 2771 resultados

Descrición arquivística
Advanced search options
Previsualización da impresión Ver:

941 resultados con obxectos dixitais Mostrar resultados con obxectos dixitais

Declaracións IVE e IRPF

Documentos xustificativos dos pagamentos feitos polo concello en concepto do IVE, de conformidade co previsto pola lexislación do momento, ou do IRPF dos traballadores e cargos municipais, normalmente en modelos existentes ao efecto.

Libro de amillaramento

  • ES ES.GA.36026.AM.MAR. 1-4-2-1-2-Lib-1.434
  • Unidade documental simple
  • ca.S.XX
  • Parte de CONCELLO DE MARÍN

Libro de amillaramento. Parroquias: Marín, San Xián (ou San Xulián), Santa María do Campo, San Xurxo de Mogor, San Tomé de Piñeiro e Ardán (sen data)

Concello de Marín

Contribución territorial urbana

Recolle a documentación do pagamento de imposto por contribución territorial por bens de natureza urbana, tanto os repartimentos e padróns, como a documentación para o seu mantemento: altas, baixas e modificacións de datos.

Contribucións especiais

Agrupación de series con rexistros e expedientes polo que se determina a tributación polo beneficio ou aumento de valor dos bens de persoas físicas ou xurídicas, como consecuencia da realización de obras públicas ou do establecemento ou ampliación de servizos públicos. Aparecen en 1840, anque a primeira regulación do mesmo aparece en 1917

Imposto sobre construcións, instalacións e obras

É un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obra ou urbanística.

Ordenanzas fiscais

Norma xurídica xeral, obrigatoria e permanente, de carácter subordinado á Lei e a outras normas de rango superior, ditadas polas Entidades Locais, pero no ámbito puramente fiscal. (1911)

Listas cobratorias

Relacións de contribuíntes ou as súas modificacións, que poder atoparse agrupadas nos padróns de exaccións municipais, ou individualizadas por conceptos: augas, lixos, entrada de garaxes, toldos, escaparates...

Resultados 2761 a 2770 de 2771